GTU PDDC QUESTION PAPER AND SYLLABUS
PDDC-CE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-1-MATHEMATICS-1-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-2-ADVANCE-SURVEYING-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-2-CONSTRUCTION-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-2-MATHEMATICS-2-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-2-STRUCTURAL-ANALYSIS-1-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-3-ADVANCED-FLUID-MECHANICS-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-3-STRUCTURAL-ANALYSIS-2-DEC-2011

PDDC-CE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-JAN-2011

PDDC-CE-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-JAN-2011

PDDC-CE-SEM-1-MATHEMATICS-1-JAN-2011

PDDC-CE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-JUN-2011

PDDC-CE-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-JUN-2011

PDDC-CE-SEM-1-MATHEMATICS-1-JUN-2011

PDDC-CE-SEM-3-ADVANCED-FLUID-MECHANICS-MAY-2011

PDDC-CE-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-MAY-2011

PDDC-CE-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-MAY-2011

PDDC-CE-SEM-3-STRUCTURAL-ANALYSIS-2-MAY-2011

PDDC-CE-SEM-4-CONCRETE-TECHNOLOGY-NOV-2011

PDDC-CE-SEM-4-SOIL-ENGINEERING-NOV-2011

PDDC-CE-SEM-2-ADVANCE-SURVEYING-JULY-2011

PDDC-CE-SEM-2-CONSTRUCTION-JULY-2011

PDDC-CE-SEM-2-MATHEMATICS-2-JULY-2011

PDDC-CE-SEM-2-STRUCTURAL-ANALYSIS-1-JULY-2011

PDDC-CE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-1-MATHEMATICS-1-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-3-ADVANCED-FLUID-MECHANICS-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-3-STRUCTURAL-ANALYSIS-2-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-4-CONCRETE-TECHNOLOGY-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-4-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-4-SOIL-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-5-EARTHQUAKE-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-5-FOUNDATION-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-5-HIGHWAY-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-CE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-2-ADVANCE-SURVEYING-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-2-STRUCTURAL-ANALYSIS-1-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-3-STRUCTURAL-ANALYSIS-2-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-4-CONCRETE-TECHNOLOGY-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-4-SOIL-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-5-EARTHQUAKE-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-5-FOUNDATION-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-5-HIGHWAY-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-CE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-1-MATHEMATICS-1-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-2-ADVANCE-SURVEYING-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-2-CONSTRUCTION-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-2-MATHEMATICS-2-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-2-STRUCTURAL-ANALYSIS-1-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-3-ADVANCED-FLUID-MECHANICS-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-3-STRUCTURAL-ANALYSIS-2-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-4-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-4-SOIL-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-5-EARTHQUAKE-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-5-FOUNDATION-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-5-HIGHWAY-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-6-IRRIGATION-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-6-STRUCTURAL-DESIGN-1-SUM-2013

PDDC-CE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-2-ADVANCE-SURVEYING-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-2-CONSTRUCTION-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-2-STRUCTURAL-ANALYSIS-1-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-4-CONCRETE-TECHNOLOGY-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-4-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-4-SOIL-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-5-EARTHQUAKE-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-5-FOUNDATION-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-5-HIGHWAY-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-6-IRRIGATION-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-6-STRUCTURAL-DESIGN-1-WIN-2013

PDDC-CE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-2-ADVANCE-SURVEYING-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-2-CONSTRUCTION-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-2-MATHEMATICS-2-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-2-STRUCTURAL-ANALYSIS-1-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-3-STRUCTURAL-ANALYSIS-2-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-4-CONCRETE-TECHNOLOGY-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-4-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-4-SOIL-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-5-EARTHQUAKE-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-5-FOUNDATION-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-5-HIGHWAY-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-6-IRRIGATION-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-6-STRUCTURAL-DESIGN-1-SUM-2014

PDDC-CE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-2-ADVANCE-SURVEYING-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-2-CONSTRUCTION-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-2-STRUCTURAL-ANALYSIS-1-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-3-ADVANCED-FLUID-MECHANICS-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-3-STRUCTURAL-ANALYSIS-2-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-4-CONCRETE-TECHNOLOGY-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-4-SOIL-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-5-EARTHQUAKE-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-5-FOUNDATION-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-5-HIGHWAY-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-6-IRRIGATION-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-CE-SEM-6-STRUCTURAL-DESIGN-1-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENT-OF-ELECTRICAL-ENGINEERING-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-1-MATHEMATICS-1-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-2-CIRCUIT-AND-NETWORK-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-1-AND-2-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MEASUREMENT-1-AND-2-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-2-MATHEMATICS-2-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-3-CONTROL-THEORY-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-3-ELECTRICAL-POWER-DEC-2011

PDDC-EE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-JAN-2011

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-JAN-2011

PDDC-EE-SEM-1-MATHEMATICS-1-JAN-2011

PDDC-EE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-JUN-2011

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENT-OF-ELECTRICAL-ENGINEERING-JUN-2011

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-JUN-2011

PDDC-EE-SEM-1-MATHEMATICS-1-JUN-2011

PDDC-EE-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-MAY-2011

PDDC-EE-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-MAY-2011

PDDC-EE-SEM-3-CONTROL-THEORY-MAY-2011

PDDC-EE-SEM-3-ELECTRICAL-POWER-MAY-2011

PDDC-EE-SEM-4-POWER-ELECTRONICS-1-NOV-2011

PDDC-EE-SEM-4-POWER-SYSTEM-ANALYSIS-AND-SIMULATION-NOV-2011

PDDC-EE-SEM-4-THEORY-OF-ELECTROMAGNETICS-NOV-2011

PDDC-EE-SEM-2-CIRCUITS-AND-NETWORKS-JULY-2011

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-1-AND-2-JULY-2011

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MEASUREMENT-1-AND-2-JULY-2011

PDDC-EE-SEM-2-MATHEMATICS-2-JULY-2011

PDDC-EE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-1-MATHEMATICS-1-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-3-CONTROL-THEORY-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-3-ELECTRICAL-POWER-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-4-MICROPROCESSOR-AND-INTERFACING-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-4-POWER-ELECTRONICS-1-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-4-POWER-SYSTEM-ANALYSIS-AND-SIMULATION-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-4-THEORY-OF-ELECTROMAGNETICS-MAY-2012

PDDC-EE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENT-OF-ELECTRICAL-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-2-CIRCUIT-AND-NETWORK-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-1-AND-2-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MEASUREMENT-1-AND-2-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-3-CONTROL-THEORY-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-3-ELECTRICAL-POWER-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-4-MICROPROCESSOR-AND-INTERFACING-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-4-POWER-ELECTRONICS-1-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-4-POWER-SYSTEM-ANALYSIS-AND-SIMULATION-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-4-THEORY-OF-ELECTROMAGNETICS-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-5-ELECTRICAL-POWER-UTILIZATION-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-5-ELEMENTS-OF-ELECTRICAL-DESIGN-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-5-POWER-ELECTRONICS-2-WIN-2012

PDDC-EE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENT-OF-ELECTRICAL-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-1-MATHEMATICS-1-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-2-CIRCUIT-AND-NETWORK-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-1-AND-2-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MEASUREMENT-1-AND-2-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-2-MATHEMATICS-2-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-3-CONTROL-THEORY-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-3-ELECTRICAL-POWER-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-4-MICROPROCESSOR-AND-INTERFACING-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-4-POWER-ELECTRONICS-1-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-4-POWER-SYSTEM-ANALYSIS-AND-SIMULATION-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-4-THEORY-OF-ELECTROMAGNETICS-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-6-ELECTRICAL-MACHINE-3-SUM-2013

PDDC-EE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENT-OF-ELECTRICAL-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-2-CIRCUIT-AND-NETWORK-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-1-AND-2-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MEASUREMENT-1-AND-2-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-4-MICROPROCESSOR-AND-INTERFACING-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-4-POWER-ELECTRONICS-1-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-4-POWER-SYSTEM-ANALYSIS-AND-SIMULATION-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-4-THEORY-OF-ELECTROMAGNETICS-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-5-ELECTRICAL-POWER-UTILIZATION-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-5-ELEMENTS-OF-ELECTRICAL-DESIGN-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-5-POWER-ELECTRONICS-2-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-6-ELECTRICAL-MACHINE-3-WIN-2013

PDDC-EE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENT-OF-ELECTRICAL-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-2-CIRCUIT-AND-NETWORK-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-1-AND-2-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MEASUREMENT-1-AND-2-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-2-MATHEMATICS-2-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-3-CONTROL-THEORY-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-4-MICROPROCESSOR-AND-INTERFACING-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-4-POWER-ELECTRONICS-1-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-4-POWER-SYSTEM-ANALYSIS-AND-SIMULATION-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-4-THEORY-OF-ELECTROMAGNETICS-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-5-ELEMENTS-OF-ELECTRICAL-DESIGN-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-5-POWER-ELECTRONICS-2-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-6-ELECTRICAL-MACHINE-3-SUM-2014

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENT-OF-ELECTRICAL-ENGINEERING-WNTER-2014

PDDC-EE-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-2-CIRCUITS-AND-NETWORKS-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-1-AND-2-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-2-ELECTRICAL-MEASUREMENT-1-AND-2-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-3-CONTROL-THEORY-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-3-ELECTRICAL-POWER-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-4-MICROPROCESSOR-AND-INTERFACING-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-4-POWER-ELECTRONICS-1-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-4-POWER-SYSTEM-ANALYSIS-AND-SIMULATION-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-4-THEORY-OF-ELECTROMAGNETICS-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-5-ELECTRICAL-POWER-UTILIZATION-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-5-ELEMENTS-OF-ELECTRICAL-DESIGN-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-5-POWER-ELECTRONICS-2-WIN-2014

PDDC-EE-SEM-6-ELECTRICAL-MACHINE-3-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-DEC-2011

PDDC-EL-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-DEC-2011

PDDC-EL-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-DEC-2011

PDDC-EL-SEM-1-MATHEMATICS-1-DEC-2011

PDDC-EL-SEM-2-ELECTRICAL-ENGINEERING-DEC-2011

PDDC-EL-SEM-2-MATHEMATICS-2-DEC-2011

PDDC-EL-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-DEC-2011

PDDC-EL-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-DEC-2011

PDDC-EL-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-JAN-2011

PDDC-EL-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-JAN-2011

PDDC-EL-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-JAN-2011

PDDC-EL-SEM-1-MATHEMATICS-1-JAN-2011

PDDC-EL-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-JUN-2011

PDDC-EL-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-JUN-2011

PDDC-EL-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-JUN-2011

PDDC-EL-SEM-1-MATHEMATICS-1-JUN-2011

PDDC-EL-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-MAY-2011

PDDC-EL-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-MAY-2011

PDDC-EL-SEM-3-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-MAY-2011

PDDC-EL-SEM-3-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-NOV-2011

PDDC-EL-SEM-4-CONTROL-THEORY-NOV-2011

PDDC-EL-SEM-4-INTEGRATED-CIRCUITS-AND-APPLICATIONS-NOV-2011

PDDC-EL-SEM-2-DIGITAL-LOGIC-DESIGN-JULY-2011

PDDC-EL-SEM-2-ELECTRICAL-ENGINEERING-JULY-2011

PDDC-EL-SEM-2-MATHEMATICS-2-JULY-2011

PDDC-EL-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-1-MATHEMATICS-1-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-3-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-4-CONTROL-THEORY-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-4-ELECTRONIC-COMMUNICATION-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-4-INTEGRATED-CIRCUITS-AND-APPLICATIONS-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-5-OPTICAL-COMMUNICATION-MAY-2012

PDDC-EL-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-2-DIGITAL-LOGIC-DESIGN-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-2-ELECTRICAL-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-3-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-4-CONTROL-THEORY-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-4-ELECTRONIC-COMMUNICATION-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-5-ANTENNA-AND-WAVE-PROPAGATION-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-5-AUDIO-VIDEO-SYSTEMS-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-5-OPTICAL-COMMUNICATION-WIN-2012

PDDC-EL-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-1-MATHEMATICS-1-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-2-DIGITAL-LOGIC-DESIGN-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-2-ELECTRICAL-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-2-MATHEMATICS-2-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-3-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-4-CONTROL-THEORY-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-4-ELECTRONIC-COMMUNICATION-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-4-INTEGRATED-CIRCUITS-AND-APPLICATIONS-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-5-ANTENNA-AND-WAVE-PROPAGATION-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-5-AUDIO-VIDEO-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-5-OPTICAL-COMMUNICATION-SUM-2013

PDDC-EL-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-2-DIGITAL-LOGIC-DESIGN-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-2-ELECTRICAL-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-4-CONTROL-THEORY-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-4-ELECTRONIC-COMMUNICATION-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-4-INTEGRATED-CIRCUITS-AND-APPLICATIONS-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-5-ANTENNA-AND-WAVE-PROPAGATION-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-5-AUDIO-VIDEO-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-5-OPTICAL-COMMUNICATION-WIN-2013

PDDC-EL-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-2-DIGITAL-LOGIC-DESIGN-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-2-ELECTRICAL-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-2-MATHEMATICS-2-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-3-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-4-CONTROL-THEORY-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-4-ELECTRONIC-COMMUNICATION-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-4-INTEGRATED-CIRCUITS-AND-APPLICATIONS-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-5-ANTENNA-AND-WAVE-PROPAGATION-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-5-AUDIO-VIDEO-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-5-OPTICAL-COMMUNICATION-SUM-2014

PDDC-EL-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-2-DIGITAL-LOGIC-DESIGN-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-2-ELECTRICAL-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-3-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-4-CONTROL-THEORY-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-4-ELECTRONIC-COMMUNICATION-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-4-INTEGRATED-CIRCUITS-AND-APPLICATIONS-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-5-ANTENNA-AND-WAVE-PROPAGATION-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-5-AUDIO-VIDEO-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-EL-SEM-5-OPTICAL-COMMUNICATION-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-DEC-2011

PDDC-ME-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-DEC-2011

PDDC-ME-SEM-1-MATHEMATICS-1-DEC-2011

PDDC-ME-SEM-1-STRENGTH-OF-MATERIALS-DEC-2011

PDDC-ME-SEM-3-FLUID-MECHANICS-DEC-2011

PDDC-ME-SEM-3-MACHINE-DESIGN-AND-INDUSTRIAL-DRAFTING-DEC-2011

PDDC-ME-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-DEC-2011

PDDC-ME-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-JAN-2011

PDDC-ME-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-JAN-2011

PDDC-ME-SEM-1-MATHEMATICS-1-JAN-2011

PDDC-ME-SEM-1-STRENGTH-OF-MATERIALS-JAN-2011

PDDC-ME-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-JUN-2011

PDDC-ME-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-JUN-2011

PDDC-ME-SEM-1-MATHEMATICS-1-JUN-2011

PDDC-ME-SEM-1-STRENGTH-OF-MATERIALS-JUN-2011

PDDC-ME-SEM-3-FLUID-MECHANICS-MAY-2011

PDDC-ME-SEM-3-MACHINE-DESIGN-AND-INDUSTRIAL-DRAFTING-MAY-2011

PDDC-ME-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-MAY-2011

PDDC-ME-SEM-4-FLUID-POWER-ENGINEERING-NOV-2011

PDDC-ME-SEM-4-POWER-PLANT-ENGINEERING-NOV-2011

PDDC-ME-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-1-MATHEMATICS-1-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-1-STRENGTH-OF-MATERIALS-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-3-FLUID-MECHANICS-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-3-MACHINE-DESIGN-AND-INDUSTRIAL-DRAFTING-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-4-FLUID-POWER-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-4-MANUFACTURING-PROCESS-1-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-4-POWER-PLANT-ENGINEERING-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-5-INTERNAL-COMBUSTION-ENGINES-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-5-MACHINE-DESIGN-1-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-5-THEORY-OF-MACHINE-MAY-2012

PDDC-ME-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-3-FLUID-MECHANICS-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-3-MACHINE-DESIGN-AND-INDUSTRIAL-DRAFTING-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-4-FLUID-POWER-ENGINEERING-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-4-MANUFACTURING-PROCESS-1-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-5-INTERNAL-COMBUSTION-ENGINES-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-5-MACHINE-DESIGN-1-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-5-MANUFACTURING-PROCESS-2-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-5-THEORY-OF-MACHINE-WIN-2012

PDDC-ME-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-1-MATHEMATICS-1-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-3-FLUID-MECHANICS-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-3-MACHINE-DESIGN-AND-INDUSTRIAL-DRAFTING-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-4-FLUID-POWER-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-4-MANUFACTURING-PROCESS-1-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-4-POWER-PLANT-ENGINEERING-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-5-INTERNAL-COMBUSTION-ENGINES-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-5-MACHINE-DESIGN-1-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-5-MANUFACTURING-PROCESS-2-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-5-THEORY-OF-MACHINE-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-6-COMPUTER-AIDED-DESIGN-SUM-2013

PDDC-ME-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-1-STRENGTH-OF-MATERIALS-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-3-FLUID-MECHANICS-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-4-FLUID-POWER-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-4-MANUFACTURING-PROCESS-1-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-4-POWER-PLANT-ENGINEERING-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-5-INTERNAL-COMBUSTION-ENGINES-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-5-MACHINE-DESIGN-1-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-5-MANUFACTURING-PROCESS-2-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-5-THEORY-OF-MACHINE-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-6-COMPUTER-AIDED-DESIGN-WIN-2013

PDDC-ME-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-1-STRENGTH-OF-MATERIALS-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-3-FLUID-MECHANICS-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-3-MACHINE-DESIGN-AND-INDUSTRIAL-DRAFTING-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-4-FLUID-POWER-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-4-MANUFACTURING-PROCESS-1-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-4-POWER-PLANT-ENGINEERING-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-5-INTERNAL-COMBUSTION-ENGINES-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-5-MACHINE-DESIGN-1-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-5-MANUFACTURING-PROCESS-2-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-5-THEORY-OF-MACHINE-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-6-COMPUTER-AIDED-DESIGN-SUM-2014

PDDC-ME-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILIZATION-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-1-STRENGTH-OF-MATERIALS-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-3-FLUID-MECHANICS-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-3-MACHINE-DESIGN-AND-INDUSTRIAL-DRAFTING-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-4-FLUID-POWER-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-4-MANUFACTURING-PROCESS-1-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-4-POWER-PLANT-ENGINEERING-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-5-INTERNAL-COMBUSTION-ENGINES-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-5-MACHINE-DESIGN-1-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-5-MANUFACTURING-PROCESS-2-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-5-THEORY-OF-MACHINE-WIN-2014

PDDC-ME-SEM-6-COMPUTER-AIDED-DESIGN-WIN-2014
PDDC/ Sem Question Papers Syllabus Scheme
1 Sem Question paper    
2 Sem Question paper    
3 Sem Question paper    
4 Sem Question paper    
5 Sem Question paper    
6 Sem Question paper    
7 Sem Question paper    
8 Sem Question paper Syllabus  Year PDDC 1 SEM Top
2017
PDDC-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-SUM-2017

PDDC-SEM-1-BUILDING-AND-TOWN-PLANNING-SUM-2017

PDDC-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILISATION-SUM-2017

PDDC-SEM-1-ELEMENTS-OF-ELECTRICAL-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-SUM-2017

PDDC-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-SUM-2017

PDDC-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-SUM-2017

PDDC-SEM-1-MATHEMATICS-1-SUM-2017

PDDC-SEM-1-STRENGTH-OF-MATERIALS-SUM-2017
2016
PDDC-SEM-1-BASIC-ELECTRONICS-WIN-2016

PDDC-SEM-1-BUILDING-AND-TOWN-PLANNING-WIN-2016

PDDC-SEM-1-COMPUTER-PROGRAMMING-AND-UTILISATION-WIN-2016

PDDC-SEM-1-ELEMENTS-OF-ELECTRICAL-ENGINEERING-WIN-2016

PDDC-SEM-1-ELEMENTS-OF-MECHANICAL-AND-STRUCTURAL-WIN-2016

PDDC-SEM-1-ENGINEERING-GEOLOGY-WIN-2016

PDDC-SEM-1-ENGINEERING-THERMODYNAMICS-WIN-2016

PDDC-SEM-1-MATHEMATICS-1-WIN-2016

PDDC-SEM-1-STRENGTH-OF-MATERIALS-WIN-2016
 
2015  
2014  
Old  

 

 

Year PDDC 2 SEM Top
2017
PDDC-SEM-2-ADVABCED-CONSTRUCTION-SUM-2017

PDDC-SEM-2-ADVANCED-SURVEYING-SUM-2017

PDDC-SEM-2-CIRCUITS-AND-NETWORKS-SUM-2017

PDDC-SEM-2-DIGITAL-LOGIC-DESIGN-DESIGN-SUM-2017

PDDC-SEM-2-ELECTRICAL-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-1-AND-2-SUM-2017

PDDC-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-AND-ELECTRONICS-SUM-2017

PDDC-SEM-2-ELECTRICAL-MEASUREMENT-1-AND-2-SUM-2017

PDDC-SEM-2-KINEMATICS-OF-MACHINES-SUM-2017

PDDC-SEM-2-MATHEMATICS-2-SUM-2017

PDDC-SEM-2-MECHANICAL-MEASUREMENT-AND-METROLOGY-SUM-2017

PDDC-SEM-2-STRUCTURAL-ANALYSIS-1-SUM-2017
2016
PDDC-SEM-2-ADVANCED-SURVEYING-WIN-2016

PDDC-SEM-2-CIRCUITS-AND-NETWORKS-WIN-2016

PDDC-SEM-2-CONSTRUCTION-WIN-2016

PDDC-SEM-2-DIGITAL-LOGIC-DESIGN-DESIGN-WIN-2016

PDDC-SEM-2-ELECTRICAL-ENGINEERING-WIN-2016

PDDC-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-1-AND-2-WIN-2016

PDDC-SEM-2-ELECTRICAL-MACHINES-AND-ELECTRONICS-WIN-2016

PDDC-SEM-2-ELECTRICAL-MEASUREMENT-1-AND-2-WIN-2016

PDDC-SEM-2-ELEMENTS-OF-ELECTRICAL-DESIGN-SUM-2016

PDDC-SEM-2-KINEMATICS-OF-MACHINES-WIN-2016

PDDC-SEM-2-MATHEMATICS-2-WIN-2016

PDDC-SEM-2-MECHANICAL-MEASUREMENT-AND-METROLOGY-WIN-2016

PDDC-SEM-2-STRUCTURAL-ANALYSIS-1-WIN-2016
2015  
2014  
2013  
Old  

 

Year PDDC 3 SEM Top
2017
PDDC-SEM-3-ADVANCED-FLUID-MECHANICS-SUM-2017

PDDC-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-SUM-2017

PDDC-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-SUM-2017

PDDC-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-SUM-2017

PDDC-SEM-3-CONTROL-THEORY-SUM-2017

PDDC-SEM-3-ELECTRICAL-POWER-SUM-2017

PDDC-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-SUM-2017

PDDC-SEM-3-FLUID-MECHANICS-SUM-2017

PDDC-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-3-MACHINE-DESIGN-AND-INDUSTRIAL-DRAFTING-SUM-2017

PDDC-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-SUM-2017

PDDC-SEM-3-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-SUM-2017

PDDC-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-SUM-2017

PDDC-SEM-3-STRUCTURAL-ANALYSIS-2-SUM-2017
2016
PDDC-SEM-3-ADVANCED-FLUID-MECHANICS-WIN-2016

PDDC-SEM-3-ADVANCE-ELECTRONICS-WIN-2016

PDDC-SEM-3-ANALOG-AND-DIGITAL-ELECTRONICS-WIN-2016

PDDC-SEM-3-BASIC-ELECTRONICS-WIN-2016

PDDC-SEM-3-CONTROL-THEORY-WIN-2016

PDDC-SEM-3-ELECTRICAL-POWER-WIN-2016

PDDC-SEM-3-ENGINEERING-ELECTROMAGNETICS-WIN-2016

PDDC-SEM-3-FLUID-MECHANICS-WIN-2016

PDDC-SEM-3-HYDROLOGY-AND-WATER-RESOURCES-ENGINEERING-WIN-2016

PDDC-SEM-3-MACHINE-DESIGN-AND-INDUSTRIAL-DRAFTING-WIN-2016

PDDC-SEM-3-MATERIAL-SCIENCE-AND-METALLURGY-WIN-2016

PDDC-SEM-3-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-WIN-2016

PDDC-SEM-3-RAILWAY-BRIDGES-AND-TUNNELS-WIN-2016

PDDC-SEM-3-STRUCTURAL-ANALYSIS-2-WIN-2016
2015  
2014  
Old  

 

Year PDDC 4 SEM Top
2017
PDDC-SEM-4-CONCRETE-TECHNOLOGY-SUM-2017

PDDC-SEM-4-CONTROL-THEORY-SUM-2017

PDDC-SEM-4-ELECTRONIC-COMMUNICATION-SUM-2017

PDDC-SEM-4-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-4-FLUID-POWER-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-4-INTEGRATED-CIRCUITS-AND-APPLICATION-SUM-2017

PDDC-SEM-4-MANUFACTURING-PROCESS-1-SUM-2017

PDDC-SEM-4-MICROPROCESSOR-AND-INTERFACING-SUM-2017

PDDC-SEM-4-POWER-ELECTRONICS-1-SUM-2017

PDDC-SEM-4-POWER-PLANT-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-4-POWER-SYSTEM-ANALYSIS-AND-SIMULATION-SUM-2017

PDDC-SEM-4-SOIL-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-4-THEORY-OF-ELECTROMAGNETICS-SUM-2017
 
2016
PDDC-SEM-4-POWER-ELECTRONICS-1-SUM2-016

PDDC-SEM-4-CONCRETE-TECHNOLOGY-SUM-2016

PDDC-SEM-4-CONTROL-THEORY-SUM-2016

PDDC-SEM-4-ELECTRONIC-COMMUNICATION-SUM-2016

PDDC-SEM-4-ENVIRONMENTAL-ENGINEERING-SUM-2016

PDDC-SEM-4-FLUID-POWER-ENGINEERING-SUM-2016

PDDC-SEM-4-INTEGRATED-CIRCUITS-AND-APPLICATION-SUM-2016

PDDC-SEM-4-MANUFACTURING-PROCESS-1-SUM-2016

PDDC-SEM-4-MICROPROCESSOR-AND-INTERFACING-SUM-2016

PDDC-SEM-4-POWER-PLANT-ENGINEERING-SUM-2016

PDDC-SEM-4-POWER-SYSTEM-ANALYSIS-AND-SIMULATION-SUM-2016

PDDC-SEM-4-SOIL-ENGINEERING-SUM-2016

PDDC-SEM-4-THEORY-OF-ELECTROMAGNETICS-SUM-2016
2015  
2014  
2013  
2012  
Old  

 

 

Year PDDC 5 SEM Top
2017
PDDC-SEM-5-ANTENNA-AND-WAVE-PROPAGATION-SUM-2017

PDDC-SEM-5-AUDIO-VIDEO-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-5-EARTHQUAKE-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-5-ELECTRICAL-POWER-UTILIZATION-SUM-2017

PDDC-SEM-5-ELEMENTS-OF-ELECTRICAL-DESIGN-SUM-2017

PDDC-SEM-5-FOUNDATION-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-5-HIGHWAY-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-5-MACHINE-DESIGN-1-SUM-2017

PDDC-SEM-5-MANUFACTURING-PROCESS-2-SUM-2017

PDDC-SEM-5-OPTICAL-COMMUNICATION-SUM-2017

PDDC-SEM-5-POWER-ELECTRONICS-2-SUM-2017

PDDC-SEM-5-SWITCHGEAR-SUM-2017

PDDC-SEM-5-THEORY-OF-MACHINES-SUM-2017
 
2016
PDDC-SEM-5-ANTENNA-AND-WAVE-PROPAGATION-SUM-2016

PDDC-SEM-5-AUDIO-VIDEO-ENGINEERING-SUM-2016

PDDC-SEM-5-EARTHQUAKE-ENGINEERING-SUM-2016

PDDC-SEM-5-ELECTRICAL-POWER-UTILIZATION-SUM-2016

PDDC-SEM-5-HIGHWAY-ENGINEERING-SUM-2016

PDDC-SEM-5-INTERNAL-COMBUSTION-ENGINES-SUM-2016

PDDC-SEM-5-MANUFACTURING-PROCESS-2-SUM-2016

PDDC-SEM-5-OPTICAL-COMMUNICATION-SUM-2016

PDDC-SEM-5-POWER-ELECTRONICS-2-SUM-2016

PDDC-SEM-5-SWITCHGEAR-SUM-2016

PDDC-SEM-5-THEORY-OF-MACHINES-SUM-2016
2015  
2014  
2013  
2012  
Old  

 

 

Year PDDC 6 SEM Top
2017
PDDC-SEM-6-COMPUTER-AIDED-DESIGN-SUM-2017

PDDC-SEM-6-DIGITAL-COMMUNICATION-SUM-2017

PDDC-SEM-6-DIGITAL-SIGNAL-PROCESSING-SUM-2017

PDDC-SEM-6-DYNAMICS-OF-MACHINERY-SUM-2017

PDDC-SEM-6-ELECTRICAL-MACHINE-3-SUM-2017

PDDC-SEM-6-HEAT-AND-MASS-TRANSFER-SUM-2017

PDDC-SEM-6-HIGH-VOLTAGE-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-6-INDUSTRIAL-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-6-IRRIGATION-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-6-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-SUM-2017

PDDC-SEM-6-POWER-SYSTEM-PRACTICE-AND-DESIGN-SUM-2017

PDDC-SEM-6-STRUCTURAL-DESIGN-1-SUM-2017

PDDC-SEM-6-VLSI-TECHNOLOGY-AND-DESIGN-SUM-2017
2016
PDDC-SEM-6-COMPUTER-AIDED-DESIGN-WIN-2016

PDDC-SEM-6-CONSTRUCTION-PROJECT-AND-ECONOMICS-WIN-2016

PDDC-SEM-6-DIGITAL-COMMUNICATION-WIN-2016

PDDC-SEM-6-DIGITAL-SIGNAL-PROCESSING-WIN-2016

PDDC-SEM-6-DYNAMICS-OF-MACHINERY-WIN-2016

PDDC-SEM-6-ELECTRICAL-MACHINE-3-WIN-2016

PDDC-SEM-6-HIGH-VOLTAGE-ENGINEERING-WIN-2016

PDDC-SEM-6-INDUSTRIAL-ENGINEERING-WIN-2016

PDDC-SEM-6-IRRIGATION-ENGINEERING-WIN-2016

PDDC-SEM-6-MICROCONTROLLER-AND-INTERFACING-WIN-2016

PDDC-SEM-6-POWER-SYSTEM-PRACTICE-AND-DESIGN-WIN-2016

PDDC-SEM-6-STRUCTURAL-DESIGN-1-WIN-2016

PDDC-SEM-6-VLSI-TECHNOLOGY-AND-DESIGN-WIN-2016
2015  
2014  
2013  
2012  
Old  

 

Year PDDC 7 sem Top
2017
PDDC-SEM-7-ADVANCED-POWER-ELECTRONICS-1-SUM-2017

PDDC-SEM-7-ADVANCED-POWER-SYSTEM-1-WIN-2017

PDDC-SEM-7-ADVANCED-STRUCTURAL-ANALYSIS-SUM-2017

PDDC-SEM-7-CONTROL-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-7-DESIGN-OF-HYDRAULIC-STRUCTURES-SUM-2017

PDDC-SEM-7-DOCK-HARBOUR-AND-AIRPORT-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-7-EMBEDDED-SYSTEM-SUM-2017

PDDC-SEM-7-INDUSTRIAL-INSTRUMENTATION-WIN-2017

PDDC-SEM-7-INTERCONNECTED-POWER-SYSTEMS-SUM-2017

PDDC-SEM-7-IRRIGATION-WATER-MANAGEMENT-SUM-2017

PDDC-SEM-7-MICROWAVE-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-7-OPERATION-RESEARCH-SUM-2017

PDDC-SEM-7-POWER-ELECTRONICS-SUM-2017

PDDC-SEM-7-POWER-SYSTEM-PROTECTION-SUM-2017

PDDC-SEM-7-PRODUCTION-TECHNOLOGY-SUM-2017

PDDC-SEM-7-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-SUM-2017

PDDC-SEM-7-SATELLITE-COMMUNICATION-SUM-2017
2016
PDDC-SEM-7-ADVANCED-POWER-SYSTEM-1-SUM-2016

PDDC-SEM-7-ADVANCED-STRUCTURAL-ANALYSIS-SUM-2016

PDDC-SEM-7-CONTROL-ENGINEERING-SUM-2016

PDDC-SEM-7-DESIGN-OF-HYDRAULIC-STRUCTURES-SUM-2016

PDDC-SEM-7-DOCK-HARBOUR-AND-AIRPORT-ENGINEERING-WIN-2016

PDDC-SEM-7-EMBEDDED-SYSTEM-SUM-2016

PDDC-SEM-7-INDUSTRIAL-INSTRUMENTATION-SUM-2016

PDDC-SEM-7-INTERCONNECTED-POWER-SYSTEMS-WIN-2016

PDDC-SEM-7-IRRIGATION-WATER-MANAGEMENT-SUM-2016

PDDC-SEM-7-MICROWAVE-ENGINEERING-SUM-2016

PDDC-SEM-7-POWER-ELECTRONICS-SUM-2016

PDDC-SEM-7-POWER-SYSTEM-PROTECTION-SUM-2016

PDDC-SEM-7-PRODUCTION-TECHNOLOGY-SUM-2016

PDDC-SEM-7-REFRIGERATION-AND-AIR-CONDITIONING-SUM-2016
2015  
2014  
2013  
2012  
Old  

 

Year PDDC 8 SEM Top
2017
PDDC-SEM-8-ADVANCE-POWER-SYSTEM-2-SUM-2017

PDDC-SEM-8-COMMISSIONING-OF-ELECTRICAL-EQUIPMENTS-SUM-2017

PDDC-SEM-8-COMPUTER-INTEGRATED-MANUFACTURING-SUM-2017

PDDC-SEM-8-DATA-COMMUNICATION-AND-NETWORKING-SUM-2017

PDDC-SEM-8-ELECTRICAL-DRIVES-AND-TRACTION-SUM-2017

PDDC-SEM-8-ELECTRICAL-MACHINE-DESIGN-1-AND-2-SUM-2017

PDDC-SEM-8-INDUSTRIAL-SAFETY-AND-MAINTENANCE-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-8-MACHINE-DESIGN-2-SUM-2017

PDDC-SEM-8-PROFESSIONAL-PRACTICE-AND-VALUATION-SUM-2017

PDDC-SEM-8-STRUCTURAL-DESIGN-2-SUM-2017

PDDC-SEM-8-THERMAL-ENGINEERING-SUM-2017

PDDC-SEM-8-URBAN-TRANSPORTATION-SYSTEM-SUM-2017

PDDC-SEM-8-WIRELESS-COMMUNICATION-SUM-2017
2016
PDDC-SEM-8-COMPUTER-INTEGRATED-MANUFACTURING-WIN-2016

PDDC-SEM-8-INDUSTRIAL-SAFETY-AND-MAINTENANCE-ENGINEERING-WIN-2016

PDDC-SEM-8-MACHINE-DESIGN-2-WIN-2016

PDDC-SEM-8-PROFESSIONAL-PRACTICE-AND-VALUATION-WIN-2016

PDDC-SEM-8-STRUCTURAL-DESIGN-2-WIN-2016

PDDC-SEM-8-THERMAL-ENGINEERING-WIN-2016

PDDC-SEM-8-URBAN-TRANSPORTATION-SYSTEM-WIN-2016
 
2015  
2014  
2013  
2012  
Old